ตรวจแคมป์ เขตลาดพร้าว พบติดเชื้อ 25 คน กทม.สั่งปิดแคมป์สกัดการแพร่เชื้อ

เขตลาดพร้าวตรวจเข้มแคมป์ก่อสร้าง เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 พบติดเชื้อ 25 รายส่งรักษา ปิดแคมป์กักตัวผู้เสี่ยงสูงในพื้นที่ พร้อมประกาศให้เป็นพื้นที่เอกเทศ (Bubble and Seal) แล้ว

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และผู้บริหารเขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 และ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

รวมถึงเจ้าหน้าที่จากบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-19 ณ บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างซิโน-ไทย ถนนมัยลาภ เขตลาดพร้าว

พบว่า มีคนงานทั้งหมด 322 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 25 คน ซึ่งได้ส่งตัวผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้ารักษาที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามแล้ว รวมทั้งสั่งปิดแคมป์และดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ สั่งกักตัวผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง

รวมถึงให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด กำชับให้พักอาศัยอยู่ในแคมป์เท่านั้น และได้จัดเจ้าหน้าที่ล่ามให้ความรู้ รวมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดในพื้นที่ด้วย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตลาดพร้าว